SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

1. Kwalifikacja wstępna dla kat C
kurs obejmuje:
260 h teorii (metodą e-learningową)
16 h zajęć praktycznych
4 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych

2. Kwalifikacjia wstępna przyspieszona dla kat. C (dla kierowców powyżej 21 roku życia)
kurs obejmuje:
130 h teorii (metodą e-learningową)
8 h zajęć praktycznych
2 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych

Po szkoleniach kwalifikacji wstępnej i wstępnej pryspieszonej odbywa się egzamin państwowy w siedzibie OSK RODMOS

3. Szkolenie okresowe
-obowiązkowe, okresowe (co 5 lat) szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy
35 h zajęć teoretycznych metodą e-learningową